• Contributie 2018

  Contributie 2018

  De Algemene ledenvergadering van de HSV UVV van 7 december 2017 heeft de hierna volgende contributie voor 2018 goedgekeurd.   

  Contributie 2018

  De algemene ledenvergadering ging 7 december akkoord met de volgende contributie bedragen, inclusief verzekering en afdracht per lid aan de KNBSB. De contributie facturen worden vanaf 2 januari 2018 gestuurd.

   

  Soort lidmaatschap                                            contributie 2018

  Senioren

  die in 2018: 18 jaar worden of ouder zijn

  € 280,00

  Jeugdleden

  die in 2018: 16 of 17 jaar worden of zijn

  € 234,00

  Jeugdleden

  die in 2018: 13,14 of 15 jaar worden of zijn

  € 219,00

  Jeugdleden

  die in 2018: 8, 9, 10, 11 of 12 jaar worden of zijn

  € 194,00

  Jeugdleden

  die in 2018: 7 jaar zijn/worden of jonger zijn

  € 133,00

  Niet spelend lid

  € 61,50

  Dubbel lid (kosten boven op lidmaatschap)

  € 17,00

  Donateur (keuze top- of breedtesport) minimaal

  Minimaal

  € 50,00

  Deelnemer club van 60 (keuze top- of breedtesport)

  € 60,00  Let op: Nieuw in 2016!

  Tijdens de ledenvergaderingen in 2015 is regelmatig verplicht vrijwilligerswerk aan de orde geweest. De Algemene Ledenvergadering heeft besloten dat alle leden boven de vanaf 16 jaar verplicht tenminste 16 uur moeten gaan meewerken. De leden krijgen de keuze uit meer dan 45 functies binnen UVV. Vrijgesteld van deze verplichting zijn jeugdleden tot en met 15 jaar (één van de ouders/verzorgers neemt deze taak op zich), coaches, begeleiders van teams, scheidsrechters/scorers, commissieleden, ereleden, leden van verdienste, donateurs en bestuur. Voor niet spelende leden geldt officieel een bijdrage van tenminste 8 uur. Het bestuur heeft echter besloten dat deze leden op vrijwillige basis hun bijdrage kunnen leveren, dus niet verplicht zijn dit te doen.

   

  Voor ouders/verzorgers van een jeugdlid tot en met 15 jaar geldt dat zij de vrijwilligerstaken van dit jeugdlid overnemen. Dat wordt door één ouder/verzorger gedaan.

  Indien in één gezin meer jeugdleden tot en met 15 jaar zijn, wordt door één van de ouders/verzorgers tenminste 16 uur in 2017 vrijwilligerswerk verricht. Het mag meer zijn.

   

  Een coördinatieteam voor de vrijwilligers gaat bijhouden wie waar en hoeveel tijd besteedt aan het vrijwilligerswerk. Deze leden krijgen nadat zij tenminste 16 uur hebben meegewerkt de vooruit gestorte borg voor vrijwilligerswerk retour.

  De ledenvergadering heeft besloten de vrijwilligersborg direct met de contributienota in rekening te brengen vanaf 2 januari 2016.

   

  Mocht je om moverende redenen willen afzien van deze verplichting,
  stuur dan voor 1 maart 2017 een mail naar vrijwilligers-hs@asvuvv.nl Houd er rekening mee dat niet deelnemen aan de vrijwilligersverplichting de borg van € 50,- niet meer wordt teruggestort.

   

  Omzetting van Niet Spelend lid in donateurschap.

  Leden die geen activiteiten binnen UVV doen, maar wel tot op heden Niet Spelend Lid zijn kunnen hun lidmaatschap omzetten naar donateur. Dit kan worden gedaan tot en met 31 januari 2017. Het donateurschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Donatie kost ?? 50,- per jaar. Als je dit wilt, stuur dan voor 31 januari 2017 een mail naar onze secretaris honkensoftbal@asvuvv.nl  De reeds gezonden factuur voor Niet Spelend Lid wordt dan gecrediteerd en omgezet in een donatie-factuur, direct na 31 januari.

   

   

  In delen betalen:

  De leden die graag in termijnen willen betalen kunnen dit de hele maand januari kenbaar maken door middel van een mail aan onze secretaris honkensoftbal@asvuvv.nl

  Na 31 januari 2017 gaat het bestuur ervan uit dat de gezonden nota(s) in één keer worden betaald.

  Standaard kan een betaling in 4 termijnen worden afgesproken.

  Let op: alle oude verzoeken zijn niet meer geldig. Dat geldt ook voor de afgegeven volmachten voor automatische incasso.