• Contributie 2020

  Contributie 2020

  De Algemene ledenvergadering van de HSV UVV volgende contributie voor 2020 goedgekeurd.   

  Contributie 2020

  De algemene ledenvergadering is akkoord met de volgende contributie bedragen, inclusief verzekering en afdracht per lid aan de KNBSB. De contributie facturen worden zo spoedig mogelijk gestuurd.

   

  Soort lidmaatschap                                            contributie 2020

  Senioren ***

  die in 2020: 18 jaar worden of ouder zijn

  € 293,70

  Jeugdleden

  die in 2020: 16 of 17 jaar worden of zijn

  € 245,35

  Jeugdleden

  die in 2020: 13,14 of 15 jaar worden of zijn

  € 229,35

  Jeugdleden

  die in 2020: 8, 9, 10, 11 of 12 jaar worden of zijn

  € 203,35

  Jeugdleden

  die in 2020: 7 jaar zijn/worden of jonger zijn

  Baseball 5 Lid 

  € 139,90


  € 140,25

  Niet spelend lid

  € 66,90

  Dubbel lid (kosten boven op lidmaatschap)

  € 17,00

  Donateur (keuze top- of breedtesport) minimaal **

  Ouder 
  verenigingslid *

  € 50,00

  € 40,00

  Deelnemer club van 60 (keuze top- of breedtesport)

  € 70,00

   

  * ouders verenigingslid wordt van jeugdlidmaatschap van 7 t/m 17 jaar afgetrokken
  ** niet van toepassing voor hen die een officiele functie uitoefenen
  *** voor leden van Dames 1 en Heren 1 geldt dat de wedstrijdkleding in bruikleen onderdeel is van de contributie. De
  kleding dient dus ingeleverd te zijn alvorens overschrijving mogelijk is

  Bij opzegging of aanmelding gedurende het seizoen wordt de volledige Bondsafdracht in rekening gebracht en over
  de maanden januari tot en met oktober per maand 10% van de verenigingscontributie in rekening gebracht. De maand
  waarin wordt opgezegd of aangemeld geldt als volledig te berekenen maand. Bij aanmeldingen geldt een minimum van
  drie maanden die worden berekend

  De vrijwilligersbijdrage is onderdeel van de contributiefactuur. Bij het voltooien van de vrijwilligersuren wordt het
  bedrag aan het einde van het seizoen gerestitueerd. Dit gebeurt met het in rekening brengen van de volgende jaargang.
  Bij nieuwe lidmaatschappen die worden aangegaan voor 1 juli is de volledige bijdrage verschuldigd, daarna wordt 50% in
  rekening gebracht. Bij opzegging tijdens het seizoen vindt geen restitutie plaats

   

  Let op: Nieuw in 2016!

  Tijdens de ledenvergaderingen in 2015 is regelmatig verplicht vrijwilligerswerk aan de orde geweest. De Algemene Ledenvergadering heeft besloten dat alle leden boven de vanaf 16 jaar verplicht tenminste 16 uur moeten gaan meewerken. De leden krijgen de keuze uit meer dan 45 functies binnen UVV. Vrijgesteld van deze verplichting zijn jeugdleden tot en met 15 jaar (één van de ouders/verzorgers neemt deze taak op zich), coaches, begeleiders van teams, scheidsrechters/scorers, commissieleden, ereleden, leden van verdienste, donateurs en bestuur. Voor niet spelende leden geldt officieel een bijdrage van tenminste 8 uur. Het bestuur heeft echter besloten dat deze leden op vrijwillige basis hun bijdrage kunnen leveren, dus niet verplicht zijn dit te doen.

   

  Voor ouders/verzorgers van een jeugdlid tot en met 15 jaar geldt dat zij de vrijwilligerstaken van dit jeugdlid overnemen. Dat wordt door één ouder/verzorger gedaan.

  Indien in één gezin meer jeugdleden tot en met 15 jaar zijn, wordt door één van de ouders/verzorgers tenminste 16 uur in 2017 vrijwilligerswerk verricht. Het mag meer zijn.

   

  Een coördinatieteam voor de vrijwilligers gaat bijhouden wie waar en hoeveel tijd besteedt aan het vrijwilligerswerk. Deze leden krijgen nadat zij tenminste 16 uur hebben meegewerkt de vooruit gestorte borg voor vrijwilligerswerk retour.

  De ledenvergadering heeft besloten de vrijwilligersborg direct met de contributienota in rekening te brengen vanaf 2 januari 2016.

   

  Mocht je om moverende redenen willen afzien van deze verplichting,
  stuur dan voor 1 maart 2017 een mail naar vrijwilligers-hs@asvuvv.nl Houd er rekening mee dat niet deelnemen aan de vrijwilligersverplichting de borg van € 50,- niet meer wordt teruggestort.

   

  Omzetting van Niet Spelend lid in donateurschap.

  Leden die geen activiteiten binnen UVV doen, maar wel tot op heden Niet Spelend Lid zijn kunnen hun lidmaatschap omzetten naar donateur. Dit kan worden gedaan tot en met 31 januari 2017. Het donateurschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Donatie kost ?? 50,- per jaar. Als je dit wilt, stuur dan voor 31 januari 2017 een mail naar onze secretaris honkensoftbal@asvuvv.nl  De reeds gezonden factuur voor Niet Spelend Lid wordt dan gecrediteerd en omgezet in een donatie-factuur, direct na 31 januari.

   

   

  In delen betalen:

  De leden die graag in termijnen willen betalen kunnen dit de hele maand januari kenbaar maken door middel van een mail aan onze secretaris honkensoftbal@asvuvv.nl

  Na 31 januari 2017 gaat het bestuur ervan uit dat de gezonden nota(s) in één keer worden betaald.

  Standaard kan een betaling in 4 termijnen worden afgesproken.

  Let op: alle oude verzoeken zijn niet meer geldig. Dat geldt ook voor de afgegeven volmachten voor automatische incasso.

  Ouder verenigingslid *