• Namens het bestuur van de asvUVV organiseren we op woensdag 13 september weer een bijeenkomst voor oudere UVV-leden.

    Op die dag worden leden die 50, 60 of 70 jaar lid zijn van één van de UVV-verenigingen in het zonnetje gezet.

    Noteer die datum alvast!

     

    Namens de voorbereidingsgroep, 

    Maarten van der Stoep