• OpzetVrijwilligerswerk

 • Opzet vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk HSV UVV
  Zoals elke vereniging kan ook HSV UVV niet zonder de inzet van de leden bij allerhande ondersteunende taken. In het najaar van 2016 is op de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd dat leden zich gedurende het kalenderjaar voor tenminste 8 uur inzetten als vrijwilliger voor de club. Indien een lid om welke reden dan ook zich niet als vrijwilliger kan inzetten, kan dit worden afgekocht door middel van 50 Euro. De vrijwilligersbijdrage zal bij de contributie worden geïnd en wordt aan het eind van het kalenderjaar teruggestort indien men zich voor 8 uur heeft ingezet.

  Wie zijn de vrijwilligers?
  Alle leden vanaf 16 t/m 65 jaar (spelend en niet spelend) worden geacht vrijwilligerswerk te doen. Voor leden onder de 16 jaar geldt een vrijstelling en gaat de verplichting over op een ouder/verzorger. Voor "ouderen boven de 65 jaar" geldt een vrijwillige bijdrage aan vrijwilligerswerk. Tot slot geldt voor gezinnen dat slechts voor één van de kinderen een vrijwilligerstaak hoeft te worden uitgevoerd. Indien een gezin bestaat uit 2 ouders en 3 kinderen die allen lid zijn dan dient er 3 x 8 uur (2 x volwassene en 1 x kind) vrijwilligerswerk te worden gedaan. Is slechts een van beide ouders lid dan is dat 2 x 8 uur (1 x volwassene en 1 x kind).

  Wat is vrijwilligerswerk?
  Vrijwilligerswerk betreft team overstijgende taken en functies die in het belang van meerdere teams of de club zijn. Voorbeelden van het vrijwilligerswerk bij UVV zijn:
  - Bardiensten
  - Schoonmaken kleedkamers
  - Evenementen (zie agenda op de UVV website)
  - UVV Fanshop en pasdagen
  - Onderhoud accommodatie
  - Commissies en bestuur
  - Coachen/trainen
  - Teammanager
  - Etc.
  Wat er niet onder valt zijn typische teamtaken zoals het rijden voor een wedstrijd, opruimen en vegen van het veld na een wedstijd, score en/of pitch count bijhouden of incidenteel scheidsen. Deze taken dienen gelijk binnen een team te worden verdeeld. Een uitzondering op de regel is de teammanager omdat deze rol substantieel meer tijd kost.

  Aanmelden voor vrijwilligerstaken
  Ieder lid is (en onder 16 jaar zijn ouders) zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de 8 uur vrijwilligerswerk per kalenderjaar. Men kan zich hiervoor aanmelden via het planningssysteem waarin de vrijwilligerstaken zijn ondergebracht. Per taak zijn een aantal vrijwilligerspunten te verdienen die gelijk staan aan het aantal vrijwilligersuren. Indien met een vrijwilligerstaak niet in een keer de benodigde 8 uren worden behaald dan dient men zich voor meerdere vrijwilligerstaken aan te melden waarmee wel dit totaal van 8 uur of meer wordt behaald.
  Het aanmelden voor een vrijwilligerstaak is niet vrijblijvend. Zodra men zich aanmeldt voor een vrijwilligerstaak wordt er van de vrijwilliger verwacht dat hij deze taak ook uitvoert, er wordt immers op de vrijwilliger gerekend. Het is dus niet mogelijk om je na aanmelding voor een vrijwilligerstaak zo maar af te melden voor deze taak. Men is zelf verantwoordelijk om een vervanger te zoeken of te ruilen met een andere vrijwilliger. Alleen bij onvoorziene omstandigheden kan men zich afmelden bij de vrijwilligerscoördinator met opgaaf van reden.
  Handige links:

   * Handleiding planningssysteem
   * Overzicht van planning vrijwilligerstaken
   * Inloggen op het planningssysteem

  Verrekenen vrijwilligersbijdrage
  Ieder lid betaalt aan het begin van het seizoen 50 euro vrijwilligersbijdrage via de factuur voor de contributie. Indien aan het eind van het kalenderjaar uit de administratie van het vrijwilligerswerk blijkt dat er 8 uur vrijwilligerswerk is uitgevoerd zal de vrijwilligersbijdrage voor het einde van het kalenderjaar terug worden gestort op de bankrekening van het desbetreffende lid. Indien men denkt dat ten onrechte de vrijwilligersbijdrage niet is teruggestort kan contact worden opgenomen met de penningsmeester door een mail te sturen naar: penningmeester-honkensoftbal@asvuvv.nl

  Afkopen vrijwilligerswerk
  Er zijn diverse redenen waarom een lid het vrijwilligerswerk niet kan uitvoeren. Voor deze gevallen bestaat de mogelijkheid om het vrijwilligerswerk af te kopen voor 50 euro per jaar. Afkopen geschiedt automatisch wanneer aan het eind van het kalenderjaar uit de vrijwilligersadministratie blijkt dat een lid geen vrijwilligerswerk heeft uitgevoerd. In dat geval zal de vrijwilligersbijdrage die bij contributie is geïnd niet worden terug gestort.

  Vragen over vrijwilligerswerk?
  Voor vragen over het vrijwilligerswerk kan men zich richten tot de vrijwilligerscoördinator op het volgende mailadres: vrijwilligers-hs@asvuvv.nl